Livraison gratuite à partir de 100€

Conditions générales de vente

Artikel 1 – Bedrijfsidentiteit

Wij zijn

Niida Saffraan

Eenmanszaak gevestigd Hendrik Conscienceplein, 14
8400 Oostende

Contactformulier

Telefoonnummer: 0439353946

Ondernemingsnummer: 0676971314

Artikel 2 – Toepassingsgebied

1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding tussen de onderneming Niida Saffraan (hieronder ‘verkoper’) en de consument (elke natuurlijke persoon die voor niet-professionele doeleinden op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt en die een contract op afstand met het bedrijf aangaat, hierna ‘Koper’) via de website https://www.niida-saffraan.be (hieronder ‘Website’).

2. De Koper moet minstens 18 jaar oud zijn om een bestelling te plaatsen. Als de Koper jonger is dan 18, moet hij zijn ouders of voogd raadplegen voor hij een bestelling plaatst.

3. Door de Website te gebruiken en/of een bestelling te plaatsen, aanvaardt u deze algemene verkoopsvoorwaarden en alle rechten en plichten zoals ze op de Website vermeld staan.

4. Wanneer er naast de algemene verkoopsvoorwaarden nog andere specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan geldt het voorgaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Bij tegenstrijdige algemene verkoopsvoorwaarden kan de Koper altijd een beroep doen op de meest gunstige toepasselijke bepaling.

5. Niida Saffraan behoudt zich het recht voor deze algemene verkoopsvoorwaarden te allen tijde aan te passen of te wijzigen. We vragen u dus om regelmatig de Website te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen. De algemene verkoopsvoorwaarden zijn diegene die van kracht zijn op de Website op de datum van de bestelbevestiging van de Koper.

Artikel 3 – Aanbiedingen en bestelling

1. Als een aanbieding geldig is voor een beperkte periode of onder bepaalde voorwaarden, zijn de productaanbiedingen en de prijzen op de Website geldig zoals deze daarop zichtbaar en beschikbaar zijn.

Niida Saffraan stelt alles in het werk om te garanderen dat het hele producten beschikbaar is zoals aangegeven op de Website.

2. Onze aanbieding bevat een volledige, precieze beschrijving van de aangeboden producten en de bestelmethode. De beschrijving is gedetailleerd genoeg om de aanbieding correct te evalueren. Als we afbeeldingen gebruiken, zijn die in principe een trouwe weergave van de aangeboden producten. Niettemin zijn ze enkel informatief, niet contractueel. Hoewel Niida Saffraan alles doet om het product zo getrouw mogelijk voor te stellen, kan het niet garanderen dat de afbeelding op uw scherm exact overeenkomt met de bestelde producten. De producten van Niida Saffraan kunnen dus enigszins van de afbeeldingen verschillen. De afbeeldingen van de producten zijn louter decoratief en kunnen elementen of artikelen bevatten die niet in de prijs zijn inbegrepen. Hoewel Niida Saffraan alles doet om zo precies mogelijk te zijn, kunnen de maat, het gewicht, de inhoud, de afmetingen en maten op de Website enigszins afwijken. Door die verschillen kan de prijs ietwat schommelen.

3. Uw bestelling is volledig en het contract gaat in wanneer wij uw bestelling bevestigen via e-mail en wij de goedkeuring van uw transactie ontvangen hebben van de uitgever van uw kredietkaart. Wanneer de bestelling bevestigd is, kan de Koper zijn/haar bestelling annuleren volgens de volgende voorwaarden:

  • Voor thuislevering is annuleren mogelijk tot 48 uur voor de levering.

Annulering van de bestelling kan enkel gebeuren via telefoon op het volgende nummer: 0493.35.39.46 of mail ons naar care@niida-saffraan.be

We aanvaarden de volgende betaalmiddelen: Visa, MasterCard, Maestro, Bancontact, Belfius, Ideal en Payconiq. We zijn niet aansprakelijk bij vertragingen van de levering en/of niet-levering van uw bestelling als de vertragingen te wijten zijn aan het weigeren van de betaling door de uitgever van uw kaart. We aanvaarden of behandelen geen enkele bestelling zonder geldige betaling op naam van de (geregistreerde) kaarthouder. Niida Saffraan behoudt zich de mogelijkheid voor om de bestelling niet te bevestigen bij niet-betaling van een vorige bestelling, lopende geschillen over betalingen, problemen met de ontvangen bestelling, onvolledige bestelling, voorzienbare problemen met de levering van het product of herinneringsprocedure voor een of meerdere bestelde producten.

4. Om een product te kopen, moet u het toevoegen aan uw winkelmandje. Vervolgens vult u het formulier in met uw persoonlijke gegevens en uw facturatiegegevens. U kiest uw leveringsmethode: afhaalpunt of thuislevering of op het werk. In de laatste stap van het bestelproces ziet u een samenvattende pagina die u vraagt om onze algemene verkoopsvoorwaarden te aanvaarden en uw betaling te bevestigen door op de knop ‘bestelling met betalingsverplichting’ te klikken.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

Voor voedingsmiddelen geldt het herroepingsrecht niet en dit om volgende reden(en):

  1. Het betreft levering van goederen die een beperkte houdbaarheid hebben,
  2. Levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om de gezondheid van de consument te beschermen*, en omwille van hygiëne.

Artikel 5 – Prijs

1. Tijdens de in de aanbieding vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden goederen niet verhoogd, behalve door prijswijzigingen als gevolg van gewijzigde btw-tarieven.

2. Onze prijzen zijn inclusief taksen, belastingen en diensten. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan. Mogelijk rekenen we kosten aan voor de levering (niet inbegrepen in de prijzen op de Website). In dat geval brengen we u daarvan op de hoogte voor u uw bestelling bevestigt. De communicatiekosten als gevolg van het gebruik van de Website of eventuele kosten van de telefonische communicatie zijn niet inbegrepen in de productprijzen en blijven voor de rekening van de Koper.

Artikel 6 – Betaling

1. U kunt betalen met de betaalmiddelen die op onze Website staan weergegeven: MasterCard, Visa, Maestro, Bancontact, Ideal, Belfius en Payconiq.
Het totaalbedrag van zijn bestelling wordt gereserveerd na invoer en bevestiging van zijn betalingsgegevens op het beveiligd betalingsplatform van onze partner. De betaling gebeurt op het ogenblik van het afsluiten van de bestelling van de klant door Niida Saffraan, namelijk op het ogenblik dat de bestelling klaar staat om te worden geleverd.

2. Om te garanderen dat de online betaling veilig verloopt en dat uw persoonlijke gegevens beveiligd zijn, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie op het internet. U hebt geen speciale software nodig om te betalen met SSL. Een SSL-verbinding herkent u aan het sloticoontje in uw statusbalk.

3. De overdracht van risico en eigendom gebeurt wanneer we de goederen aan de Koper leveren. De bestelde producten blijven in elk geval de eigendom van Niida Saffraan zolang de Koper de bestelling nog niet volledig heeft betaald. Bestelde maar niet volledig betaalde producten leveren we niet.

Artikel 7 – Conformiteit en garantie

1. We garanderen dat onze producten voldoen aan uw bestelling en aan de normale verwachtingen die u kunt hebben, rekening houdend met de specificaties van het product. We garanderen ook dat onze producten conform alle wetten zijn die gelden op het moment van uw bestelling.

2. Bovendien geniet u een minimale garantie van 2 jaar indien u product niet conform is, m.a.w. wanneer het ontvangen product niet overeenkomt met het product dat u gevraagd of besteld had.

U hebt recht op herstelling of vervanging van het product zonder bijkomende kosten (de klant kiest zelf in functie van wat mogelijk en redelijk is). Enkel wanneer herstelling of vervanging buitenproportioneel of onmogelijk is, of wanneer die niet binnen een redelijke termijn kan gebeuren, hebt u het recht om een korting of terugbetaling te eisen.

Als het om een klein gebrek gaat, kan u geen terugbetaling eisen.

Als het gebrek in de eerste 6 maanden wordt vastgesteld, gaan we ervan uit dat het gebrek al sinds de levering bestaat. De verkoper moet het tegendeel bewijzen als hij niet akkoord is. Als de vaststelling na 6 maanden na de levering gebeurt, moet de Koper bewijzen dat het gebrek er al was op het moment van de levering.

Om een beroep te doen op die garantie, moet de Koper de gebreken aan Niida Saffraan doorgeven binnen een termijn van twee maanden nadat hij ze heeft opgemerkt of had moeten opmerken. Binnen die twee maanden moet hij het product ook binnenbrengen bij de hoofdkantoor van Niida Saffraan gelegen Hendrik Conscienceplein 14 te 8400 Oostende. Die garantie is enkel geldig voor producten die door een in België woonachtige klant werden aangekocht.

3. Niida Saffraan heeft geen verantwoordelijkheid t.o.v. de Koper als:

  • de Koper de producten niet heeft gebruikt waarvoor ze bestemd zijn;
  • het product aangepast, bewerkt of hersteld is;
  • het product beschadigd is door de Koper, al dan niet met opzet;
  • het product gebreken vertoont die het gevolg zijn van normaal gebruik.

Niida Saffraan vraagt dus aan de Koper om de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van het product grondig te lezen.

Artikel 8 – Levering en uitvoering

1. De leveringen vinden plaats in België, op het leveringsadres dat bij de bestelling werd doorgegeven. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om te controleren of zijn gegevens correct zijn ingegeven voor hij zijn bestelling bevestigt. De Koper is verantwoordelijk voor alle vormen van schade die het gevolg is van onjuiste, misleidende of onvolledige informatie.

2. U moet het tijdstip van levering/afhaling kiezen. De minimum leveringstermijn is 1 dag na de bestelling. De leveringsdatum staat vermeld in de bestelbevestiging.

3. De kosten boor levering zijn als volgt:

Bestelling < € 100 Bestelling >= € 100
€ 5,60 voorbereidingskost Gratis

Artikel 9 – Duur

1. De algemene verkoopvoorwaarden gelden voor de tijd die nodig is om de gevraagde goederen en diensten te leveren, tot hun garantie vervallen is.

Artikel 10 – Overmacht

1. Bij overmacht zijn we niet gebonden aan onze verplichtingen ten opzichte van de andere partij. In dat geval hebben we het recht om onze verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht of om uw bestelling definitief te annuleren.

2. Met overmacht bedoelen we alle omstandigheden buiten onze wil om waardoor we onze verplichtingen gedeeltelijk of helemaal niet kunnen nakomen. Die omstandigheden zijn onder andere: staking, lock-out, arbeidsgeschillen, brand, technische incidenten, stroompannes, storingen bij gebruikte netwerken, (telecommunicatie)-verbindingen of communicatiesystemen en/of de niet-beschikbaarheid van onze Website, geen of laattijdige levering van leveranciers of andere derde partijen en geen toestemming van de autoriteiten.

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom gelinkt aan de geleverde informatie, de communicatie of andere verklaringen betreffende de producten en/of de Website eigendom zijn van Niida Saffraan, zijn onderaannemers of andere rechthebbenden.

2. De namen en logo’s van de Website, de verkoper en de namen van gerelateerde bedrijven  die vernoemd worden op de Website zijn namen en merken beschermd door nationale en internationale wetten. De rechten van de gebruiker, de reproductierechten en de intellectuele rechten van de Website zijn exclusief eigendom van de verkoper, een van zijn filialen of een derde partij. Ze mogen niet gereproduceerd of openbaar gemaakt worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van de verkoper, een van zijn filialen of een betrokken derde partij.

3. De Koper mag de intellectuele eigendomsrechten zoals in dit artikel beschreven niet gebruiken, wijzigen of bijvoorbeeld reproduceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Niida Saffraan, zijn onderaannemers of andere rechthebbenden.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

1. De verkoper draagt geen enkele verantwoordelijkheid wat betreft eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan de computerinstallatie van de Koper veroorzaakt door het gebruik van de Website. Niida Saffraan kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een onderbreking – zelfs tijdelijk – van de dienstverlening op de Website. De Website kan hyperlinks bevatten naar andere Websites waarover de verkoper geen technische of inhoudelijke controle heeft. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen van materiële of andere fouten wat betreft de informatie (meer bepaald de prijzen) op de Website.

2. Alle voorzorgsmaatregelen werden getroffen om de nauwkeurigheid te waarborgen van de informatie die betrekking heeft op elk product. Desalniettemin zijn voedingswaren constant onderhevig aan aanpassingen zodat de ingrediënten, de voedingswaarden, de dieetwaarden, en de allergenen kunnen wijzigen. Daarom raden wij altijd aan de verpakking en het label van het product te lezen en u niet enkel te baseren op de informatie vermeld op de Website.

3. Bij vragen over onze producten, kunt u steeds contact opnemen met onze klantendienst via het contactformulier of op het nummer 0493 35 39 46 .

4. Niida Saffraan kan niet aansprakelijk worden gesteld voor foutieve informatie met betrekking tot een product dat door de fabrikant werd geleverd.

5. De productinformatie mag enkel voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Elk onwettig gebruik vereist de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Niida Saffraan. Die is geldig voor de reproductie, wijziging, vertaling, opslag, behandeling en afbeelding van de inhoud van de databanken of andere elektronische systemen en media. De onwettige reproductie of afbeelding van afzonderlijke delen van de inhoud of van volledige complete pagina’s is niet toegestaan en strafbaar. U mag de informatie op de Website enkel kopiëren of downloaden voor persoonlijk, privé- en niet-commercieel gebruik.

Artikel 13 – Klachtenprocedure

1. Natuurlijk hopen we dat al onze klanten altijd 100% tevreden zijn. Hebt u toch een klacht? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen binnen de 24u na de levering/afhaling via het contactformulier of telefonisch op het nummer 0493 35 39 46. We behandelen uw klacht binnen de 2 werkdagen.

Ontevreden ondanks onze inspanningen? Contacteer de onafhankelijke dienst van de Ombudsman voor de handel: www.ombudsmanvoordehandel.be.

Bij grensoverschrijdende geschillen kunt u terecht bij het platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Unie via de link: http://ec.europa.eu/odr.

2. Enkel het Belgische recht is van toepassing op alle contracten met onze klanten, waar ze ook wonen. Alle geschillen in verband met of voortvloeiend uit aanbiedingen van Niida Saffraan zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische hoven en rechtbanken, met name die van Brussel.

Artikel 14 – Registratie/een account aanmaken

1.Bij de registratie vragen we aan de Koper om de nodige informatie door te geven voor de levering van de bestelde producten. Het is belangrijk dat hij een volledig en juist adres in België doorgeeft waar de goederen geleverd kunnen worden. De Koper moet erover waken dat hij de informatie bij de registratie strikt vertrouwelijk houdt. De Koper is als enige aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van zijn account, en dat tot zijn account wordt gedeactiveerd.

2. De Koper verbindt zich ertoe om correcte en volledige informatie door te geven bij de registratie en om de verkoper te informeren van elke wijziging. De Koper is aansprakelijk voor alle vormen van schade die het gevolg is van onjuiste, misleidende of onvolledige informatie. De Koper is ook als enige aansprakelijk voor het gebruik van het wachtwoord en voor de volledigheid en correctheid van de gegevens die hij ingeeft bij het aanmaken van zijn gebruikersnaam. Elke vorm van fraude of misbruik kan gerechtelijk vervolgd worden door Niida Saffraan.

3. De verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor om een registratie, een bestaande account en geplaatste bestellingen te weigeren of in te trekken, zonder opgave van reden, als er aanwijzingen van fraude, oplichting of niet-conform gebruik van de Website wordt vastgesteld.

Artikel 15 – Verwerking van de gegevens

Niida Saffraan verwerkt uw gegevens, als verantwoordelijke voor de verwerking, in het kader van het beheer van de dienst https://www.niida-saffraan.be en dit, in overeenstemming met de privacyverklaring van Niida Saffraan die u kan terugvinden op https://www.niida-saffraan.be/privacy-policy/ . Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van uw account. Na beëindiging van account worden uw persoonsgegevens nog maximaal 12 maanden bewaard, alvorens zij definitief worden verwijderd. Het gebruik van uw recht op verwijdering, zoals uiteengezet in de privacyverklaring, doet geen afbreuk aan het naleven door Niida Saffraan van haar wettelijke verplichtingen (bv wettelijke garantie). In het kader van de wettelijke verplichtingen van Niida Saffraan, worden de gegevens niet verwijderd.